Nalle går till sjöss!

Artistpresentation: NALLE PÅHLSSON

Nalle Påhlsson är en av vårt lands mest rutinerade och hårdast arbetande basister. Bara under förra året hann han hunnit med att spela in åtta(!) album med olika band och artister, däribland Therion och Stagman. I Nalles över 30-åriga meritlista hittar vi band som Easy Action, Treat, Vindictiv, Randy Piper’s Animal och Gathering of Kings. Lägg därtill artistsamarbeten med Brian Robertson, Mats Ronander, Micke Rickfors, Pugh Rogefeldt, Sanne Salomonsen och Stormen, bara för att bara nämna några. Vi hälsar Nalle varmt välkommen tillbaka!

Foto: Hughes Vanhoucke

…………………………

Nalle Påhlsson is one of Sweden’s most experienced and hardest working bassists. Last year, he recorded eight (!) albums with various bands and artists, including Therion and Stagman. In Nalle’s over 30-year track record, we find bands such as Easy Action, Treat, Vindictive, Randy Piper’s Animal and Gathering of Kings. Add to that artist collaborations with Brian Robertson, Mats Ronander, Micke Rickfors, Pugh Rogefeldt, Sanne Salomonsen and Stormen, just to name a few. We warmly welcome Nalle to the King’s Call Cruise!

Photo: Hughes Vanhoucke

Liked it? Take a second to support Tony Johansson on Patreon!