The Maloik Rock Blog tackar Swedish AOR Convention för en fantastisk trevlig helg tillsammans.

Till alla som jobbat under konventet. Tack. Vi ses 2020!

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!