Graveyard Live @Kajskjul 105 Göteborg 191122.

Graveyard var förband till Rival Sons på kajskjul 105 i Göteborg fredagen den 22 November. Vi hade vår fotograf Jonas Rydén från JoRy Photo på plats och här är hans bästa bilder från deras spelning.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!