Slipknot Live! Globen Stockholm 200221.

Direkt rapport från Globen i Stockholm där Slipknot just nu lirar för fullt. Gabi Mattsson är bara några meter från scenkanten mitt i Golden Circle.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!