Garys sista Lizzy-gig

Idag för 40 år sedan, på USA:s nationaldag, gjorde Gary Moore sitt sista gig med Thin Lizzy, på ”Day on the Green Festival” i Oakland, Kalifornien. Setlistan denna historiska dag (som förband till Journey på deras Evolution-turné):

  1. Are you ready
  2. Don’t believe a word
  3. Cowboy song
  4. Do anything you want to
  5. Emerald
  6. Roisin Dubh
  7. The boys are back in town
  8. Waiting for an alibi
  9. Still in love with you
  10. Jailbreak

Jag hade utan att tveka en sekund offrat ett finger för att få ha varit på plats. Det fantastiska avskedsfotot är taget av Stuart Johnson.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!