10 dagar kvar tills Partille Arena skakar i sina grunder!

Bruce Springsteen fick Ullevis grund att rasa på åttiotalet. Nu är det Partilles tur att få känna på kraften hos Lamb of God och Behemoth. Kommer Arenan stå kvar det är frågan.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!