32 år sedan Guns N’ Roses skivdebuterade.

Första singeln från Appetite. Ingenting hände. Absolut ingenting.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!