38 år sedan Bruce Dickinson gjorde sin livedebut med Iron Maiden.

Bruce Dickinson debuterade live med Iron Maiden i Bologna, Italien den 26 Oktober 1981 och slet igenom 17 låtar med ett grymt svar från publiken som krävde tre encores. Från den punkten var det tydligt att Maiden gjorde rätt val och med historien som bevis kan ingen argumentera mot det.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!