9 år sedan The Big 4 turnerade tillsammans.

Läs hela historien om den fantastiska turnén i länken nedan 👇

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!