Black Star Riders kommer till Sverige i slutet av året.

Stor turné med flera ”Special Guests” som landar i Stockholm, Göteborg och Malmö i slutet av Oktober och början av November. Se datum och mer information i länken.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!