Blackmoore’s Night – ”Fires at Midnight” 18 år.

Fires at Midnight är Blackmore’s Nights tredje album, utgivet 2001. Ritchie Blackmore har på skivan lånat från såväl Michael Praetorius och Tielman Susato som Bob Dylan.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!