Breaking News! Kiss flyttar fram Sverige spelningar!

Den svenska video podcasten Destroyer Alive” som drivs av medlemmar från Kiss Army Sweden går nu ut med att Kiss kommer flytta fram resten av den planerade turnén.

Citat: Breaking News; KISS-turnén kommer att flyttas framåt i tiden. Doc Mcghee berättade själv hemifrån USA om arbetet i en intervju precis. Positivt i alla fall att ambitionen är att hitta nya datum för Europaturnen! Kiss Kruise 2020? Det ser mörkt ut…

Se avsnittet här 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!