Brian Johnson’s ’Life on the Road’ Show Stars Lars Ulrich + More

Nytt tv-program i USA där Brian Johnson träffar och intervjuar kollegor i branschen. Vi hoppas att någon rock intresserad inköpare på valfri tv station även köper över det till Europa. Se klipp och alla gäster i länken.

https://loudwire.com/brian-johnson-life-on-the-road-tv-show/

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!