Chris Cornells änka och Soundgarden i stort royalty bråk.

I december stämde Vicky Cornell Soundgarden för ej utbetald royalty på flera hundratusen dollar. För två dagar sedan kom svaret. Soundgarden stämmer i sin tur Vicky för att få tillbaka kontrollen över Soundgardens musik. Jösses vilken såpa. Läs mer hos Rolling Stone Magazine

https://www.rollingstone.com/music/music-news/soundgarden-lawsuit-chris-cornell-vicky-cornell-947234/

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!