Dave Mustaine helt frisk från sin cancer.

Glädjande nyheter! Dave Mustaine är nu 100% fri från sin svåra cancer sjukdom. Se han berätta Live för sin publik.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!