David Lee Roth 65 år.

Svårt att tro att ”Diamond Dave” i dag faktiskt fyller pensionär. Han har dock inga planer på att varva ner utan kommer tvärtom snart inta Las Vegas för sin alldeles egna show där hela karriären kommer att få plats. Vi säger stort grattis gamle man och firar med en riktigt gammal pärla.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!