Deathstars flyttar fram turné.

Deathstars turné flyttas fram till november.
Köpta biljetter gäller till de nya datumen. Om du inte kan gå på de nya datumen så kan du återlösa din biljett via tickster fram till den 25 mars.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!