Eclipse – ”Viva La Victoria”! Ny video

Här är Eclipse nya video ”Viva La Victoria” som också är andra singeln från kommande plattan ”Paradigm”. Videon är inspelad i gamla industrifastigheter som är under rivning i Mölndal strax utanför Göteborg. Titta noga så kan ni se redaktör Johanssons pilotbrillsförsedda fula nuna skymta förbi!

Liked it? Take a second to support Peter Johansson on Patreon!