Englands release för Stagmans ”Kejsarens Nya Kläder”.

Englands Release för Kejsarens nya kläder

Stagman kommer att få sitt senaste svenska album ”Kejsarens nya kläder” släppt i England!
Att en skiva där en artist sjunger på svenska blir släppt i England hör verkligen inte till vanligheterna men för Stagman händer detta nu den 6 Maj!
Anledningen är att flera av låtarna på nya albumet har börjat spelas på flera radiostationer i England trots att det är på svenska! Vi säger Grattis England & Grattis Stagman !

Stagman will have his latest Swedish album ” Kejsarens nya kläder”( Emperor’s new clothes) released in England!

That a record where an artist sings in Swedish is released in England really does not belong to the usual but for Stagman this happens now on May 6!

The reason is that several of the songs on the new album have started to surf the British airwaves on several radio stations even though it is in Swedish!
We say Congratulations England & Stagman!

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!