Extra konsert med Rammstein på Ullevi nästa år.

Det är dagen efter den 1 Augusti som den nu officiella extra konserten kommer äga rum. All information du behöver hittar du i länken 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!