Foo Fighters – Live @Wembley 2008 nu tillgänglig för streaming.

Nu kan du se hela Foo Fighters spelning från Wembley 2008 uppdelat sång för sång via streaming från Youtube. Mycket nöje!

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!