Gary Moore’s G-Force – ”s/t” 39 år.

Första och enda albumet med denna grupp. Trots ett bra mottagande från både media och allmänheten. Lyssna på albumet här 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!