Helloween – ”Keeper Of The Seven Keys” (pt1) 32 år.

Halloween är mastodont lång men fantastisk. Men det allra bästa spåret är ”Future World”. Än i dag kan man inte hjälpa att höja volymen varje gång den dyker upp på en rockstation. Lyssnar på hela albumet gör du här 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!