Hipp hipp hurra, för tre gamla gubbar i dag!

Vi gratulerar Eddie Ojeda (64), Max Cavalera (50) och Steve Lee som skulle ha fyllt 56 år på deras födelsedag. Hipp hipp hurra.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!