Hjälp Gul Front att få tillbaka sin utrustning! Dela inlägget vidare så att det sprids över hela Sverige!

Man blir så galet förbannad helt enkelt! Alla tips är värdefulla så dela, dela, dela! Även ett litet tips kan vara värdefullt.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!