”Hollywood Vampires ”Rise” – NEW ALBUM available now!”

Nu finns Hollywood Vampires nya album ”Rise” på LP/CD och alla digitala plattformar. Innehåller b.la en cover på David Bowies ”Heroes”. En hälsning från Cooper/Depp/Perry hittar du här 👇

Lyssnar på albumet kan du göra här 👇

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!