Hollywood Vampires släpper cover på David Bowies ”Heroes”.

Dessutom säger vi ett stort grattis till Johnny Depp som fyller 56 år just i dag.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!