In Flames del av ny stor USA turné.

In Flames kommer vara ett av förbanden tillsammans med Trivium när Lamb of God och Megadeth ger sig ut på de amerikanska vägarna under sommaren och hösten.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!