Judas Priest – ”Breaking The Law” 39 år”.

I dag är det 39 år sedan Judas Priest vägrade lyda polisen. Enligt Rob tog låten endast fem minuter att få till. Men den håller för evigt.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!