Kip Winger klar med nyskriven Rock Musikal.

Kip Winger från gamla 80 tals hårdrocks/glam bandet Winger har under de senaste 2 åren jobbat på en helt nyskriven Rock Musikal tillsammans med Damien Gray som fått namnet ”Get Jack”

Get Jack is a new musical that fuses rock with classically influenced music to tell the story of the five women victims of Jack The Ripper coming back to get their revenge”.

Här är en mer detaljerad video om rockmusikalen

Blev du nyfiken? Arbetet är nu färdigt och mer information om när albumet släpps och hur du kan förbeställa det hittar du i länken här 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!