Lordi släpper sin första Live DVD.

26 Juli kommer Recordead Live – ”Sextourcism in Z7”. Gruppens första Live DVD någonsin. Lordi är kända för att alltid bjuda på bra show så det här kan bli ett riktigt intressant släpp.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!