Megadeth är tillbaka!

Megadeth är officiellt tillbaka! Efter Dave Mustaine:s lyckade cancer behandling smäller det i Hartwall Arena i Helsingfors den 20 januari och två dagar senare är det Hovet i Stockholm som föräras med ett besök. Därefter rullar Europa turnén på ända fram tills 22/2 och avslutningen i Sofia Bulgarien.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!