Mer information om Cats In Space nye sångare.

I går kom nyheten om att Mark Pascall tar över mikrofonen i Cats In Space efter Paul Manzi. Ett ganska okänt kort men här i länken kan ni läsa mer om honom och den fortsatta turnén.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!