Mercyful Fate – ”Don’t Break The Oath” 35 år.

Don’t Break the Oath är det tredje släppet av heavy metal-gruppen Mercyful Fate, men bara deras andra LP, eftersom deras första var en EP. Den släpptes 7 September 1984. Don’t Break the Oath blev populärare och såldes i fler exemplar än Melissa. Den släpptes remastrad år 1997, då med extraspåret ”Death Kiss”.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!