Metalite skriver kontrakt med AFM Records.

Metalite med gitarristen Edwin Premberg i spetsen har skrivit på för AFM Records. Förväntningarna är höga på detta unga svenska Melodic Rock band. Håll utkik efter dem i framtiden.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!