Michael Schenker Group – ”s/t” 39 år.

Visste ni att under den här perioden räknades Michael Schenker som världens bäste gitarrist? Lyssna på albumet och njut av hans genialitet.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!