Mighty Music släpper sin release plan för första sex månaderna av 2020.

Förstora bilden nedan för att se samtliga släpp från Mighty Music under fram till Juli 2020.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!