Millencolin släpper nytt album och åker på världsturné.

Givetvis glömmer de inte ganska Svedala utan stannar till på hela sex ställen under November och December. All information hittar du givetvis i länken 👇

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!