Ministry – ”Psalm 69” 27 år.

Tidigare i veckan fyllde detta album 27 år. Rip Magazine bjuder på mer information. Lyssnar gör du längre ner i inlägget.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!