Nu hårdrocks musikal om Nikki Sixx/Mötley Crüe på gång i U.S.A! Ta chansen och sök nu!

En hårdrocks musikal baserad på boken ”The Heroin Diaries” där Nikki Sixx i dagboksform beskriver din kamp mot drogerna är nu öppen för audition. Ta chansen och sök nu för ditt livs äventyr!

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!