Ny singel från Stagman inom kort. Album nummer tre i skivdiskarna under September.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!