Ny singel från The Defiants!

Ny favoritgrupp på redaktionen! Bara andra singeln än men gosse detta kan bli en seriös utmanare till bland annat Eclipse när de får gå ”head to head” senare under hösten. Vrid upp volymen och lyssna här 👇

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!