Ny singel och video från Lions Share.

Heavy Metal från Stockholm signerad Lars Chriss och Nils Patrik Johansson.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!