Ny Video: Amberian Dawn – ”Looking For You”.

Symfonisk Power Metal av finaste finsk kvalité. Här med lite extra hjälp av landsmannen Kebu känd för sina analoga syntar från 80 talet vilket hjälper till att skapa ett riktigt ”ABBA Metal Sound”. Albumet med samma namn som singeln landar i skivdiskarna den 31 Januari.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!