Ny Video: Block Buster – ”Gone By The Morning”.

Andra singeln ”Gone By The Morning” från albumet ”Losing Gravity” som Pauline recenserade till 6/10 under fredagen har fått en video. Du ser den naturligtvis här hos oss.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!