Ny Video: Danko Jones – ”Fists Up High”.

Sist ut i söndagens ”Music Video Madness” är en viss Danko Jones. Senaste singeln heter ”Fists Up High” och som var är det fullt ställ som gäller!

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!