Ny Video Från Prime Creation!

Ni har väl inte missat att det kommit ut en ny Video från Prime Creation? Ni kan se den här och inom kort kommer vi publicera en intervju som The Poser lyckats få till med bandet!

Liked it? Take a second to support Pauline Pousar on Patreon!