Ny Video: Grand Design – ”Right Away’.

Första smakprovet från kommande albumet ”V” ute i skivdiskarna den 6 Mars!

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!