Ny Video: Helloween – ”Perfect Gentleman”. (Live)

Från albumet ”Master of Rings” framförd under turnén ”Pumpkins United” och förevigat på ”United Alive”.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!