Ny Video: ”SAMAEL – Luxferre (Official Video) | Napalm Records”.

Från albumet ”Lux Mundi” (2011) nu uppdaterat med bättre ljud och återsläppt.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!